Formularz rejestracji

Fromularz rejestracji partnera SIR:


produkcja roślinna (w tym integrowana ochrona roślin)
produkcja zwierzęca (w tym dobrostan zwierząt)
rolnictwo ekologiczne
ochrona środowiska
agrobiznes (w tym małe przetwórstwo)
rozwój obszarów wiejskich

województwo
cały kraj
międzynarodowy

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celach utworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w sektorach rolnym i spożywczym oraz na obszarach wiejskich. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz prawidłowej komunikacji pomiędzy partnerami SIR.