Forum Wiedzy i Innowacji

II Forum Wiedzy i Innowacji

29-30 listopada 2017 Warszawa

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie informuje, że w dniach 29-30 listopada br. organizuje „II Forum Wiedzy i Innowacji”. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Sangate Hotel Airport, ul.17 Stycznia 32 w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane i finansowane w ramach operacji SIR pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zamierzeniem spotkania jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej i przetwórstwie oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie. Celem jest również przekazanie doradcom wiedzy, która będzie wykorzystana w pracy doradczej z rolnikami. Forum ma służyć także nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

W Forum wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz innych instytucji związanych z rolnictwem. W programie Forum przewidziano sześć paneli tematycznych, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy. Udział w Forum jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 15 listopada, faxem na numer 48 365 49 70, lub na adres mailowy: w.kowalski@cdr.gov.pl.


Formularz rejestracyjny

Instytucja delegująca

Rezerwacja noclegów i wyżywienia

Proszę wstawić x
Data Nocleg Śniadanie Obiad Kolacja

29 listopada

29/30 listopada

30 listopadaRegulamin

Organizator

Organizatorem FORUM jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, 26-600 Radom ul. Chorzowska 16/18

TYTUŁ, TERMIN, MIEJSCE REALIZACJI

Tytuł: II FORUM WIEDZY I INNOWACJI

TERMIN: 29-30 listopada 2017r.

MIEJSCE: Sala konferencyjna hotelu „ Sangate , Hotel Airport” ul. 17 stycznia 32 , Warszawa

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

  • Warunkiem udziału w FORUM jest dostępność wolnych miejsc, spełnienie kryterium grupy odbiorców oraz przesłanie Formularza zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem http://szkolenia.zrodlo.gov.pl do dnia 23 listopada 2017 r.
  • Organizator prześle 24 listopada br. do osób, które zgłosiły chęć udziału w FORUM, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację dotyczącą kwalifikacji uczestnictwa wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.

KOSZT UDZIAŁU W FORUM

  • Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg.
  • Organizator nie zapewnia dojazdu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z udziału , należy powiadomić organizatora niezwłocznie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem FORUM.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celach przeprowadzenia Forum. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w celach przeprowadzenia Forum.

Tajemnicą sukcesu naszej firmy jest zgrany zespół

Nasz zespół tworzą profesjonaliści.

Pobierz program forum.

Kontakt

Masz pytania

Prosimy o kontakt

Nasz adres:

Centrum Doraradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom

26-600 Radom

ul. Chorzowska 16/18

Zadzwoń do nas!

48 365 69 00

Formularz logowanie