Zgodnie z art. 71 ust. 1. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) osoby, które w dniu wejścia w życie tej ustawy, czyli 15 marca 2015 r. były wpisane na listy:

  • doradców rolniczych
  • doradców rolnośrodowiskowych
  • ekspertów przyrodniczych
  • doradców leśnych
prowadzone w systemie teleinformatycznym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, uznaje się z dniem 15 marca 2015 r. za wpisane również na odpowiednie listy doradców (lub ekspertów) uprawnionych do doradzania podmiotom ubiegającym się o płatności w ramach PROW 2014-2020.


Wybierz województwo

Mapa Polski Pomorskie zachodniopomorskie lubuskie warmińsko-mazurskie podlaskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie łódzkie dolnośląskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie