Rejestracja doradcy


Dane ogólne
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imię
Drugie imię
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)
Miejsce urodzenia
Miejsce świadczenia usług
Pracuję w wojewódzkiej jednostce ODR
Pracuję w oddziale ODR
Pracuję w powiatowej jednostce ODR
Jestem pracownikiem Izby Rolniczej
Inne miejsce pracy
Województwo
Oddział WODR
Powiat
Nazwa (pełna nazwa)
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Miejscowość (poczta)
Miejscowość
Telefon 1
Telefon 2
Adres e-mail
Miejsce zatrudnienia
Nazwa zakładu pracy (pełna nazwa)
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość (Poczta)
Miejscowość
Dane do kontaktu
Ulica
Nr domu/lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość (Poczta)
Miejscowość

Hasło
Powtórz hasło
Wpisz widoczny kod

Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r. poz. 1182 i 1662) w celu zapisania się na listę. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w celu prowadzenia list doradców i ekspertów przyrodniczych.